slide Gør slide Din by slide Vild slide
IMG_20200527_180011

Om ELLEVILDE EGNE

Baseret på erfaringer fra Naturkommunen Hjørring og Aabenraa Kommune, tilbyder vi en projektpakke til at hjælpe med, at give borgere indsigt og ejerskab for at gavne den danske natur, i og omkring beboelser og grønne fællesarealer i lokalsamfundene.

Ved at facilitere processen for at udvikle flere vilde naturområder i og omkring bebyggede områder, etablerer vi levesteder til vores trængte natur, som samtidig giver borgere flere og større naturoplevelser helt tæt på.

Borgerdrevet biodiversitet

Helhedsorienteret

Plads til natur og mennesker

Lokale løsninger

Regionalt forankrede facilitatorer

Stor erfaring i borgerinddragelse

IMG_5877

“Det er et mål for Ellevilde Egne at oprette og understøtte lokale fællesskaber omkring udvikling og oplevelser i den nære vilde natur. Projekterne tilbydes i pakkeform, hvor elementer kan til/fravælges efter kommuner og lokalsamfunds individuelle behov.”

Fleksible løsninger

Projektet tilbydes i pakkeform, hvor elementer kan til og fravælges efterkommuner og lokalsamfunds individuelle behov, med mulighed for at tilkøbe mere sparring, kommunikation og projektimplementering, videreudvikling af bestående eller nye projekter. Derudover er det et mål for Ellevilde Egne at oprette og understøtte lokalefællesskaber omkring udvikling og oplevelser i den nære vilde natur.


Projektforløb

Et Ellevilde Egne-forløb består af:

 • Et indledende inspirationsforedrag, der giver større viden om, hvordan man selv og i fællesskab kan gavne den danske natur og lokale biodiversitet, i egne haver og på fællesarealer (2 timer)
 • En opfølgende workshop, og besigtigelse af arealerne, som giver borgerne mulighed for, sammen med konsulenten, at udvikle konkrete tiltag og en plan for, hvordan disse realiseres bedst muligt i lokalsamfundet (3 timer)
 • Et anlægskatalog, der indeholder:
  • en oversigtsplan
  • forslag til nye biodiversitetstiltag diskuteret på workshoppen
  • en driftsvejledning
  • en planteliste over gode arter for området
 • Opfølgning og sparring på projektet (2 timer), som inkluderer støtte til myndighedsorientering
 • Et Ellevilde Egne projektskilt med kommunens navn og logo

COVID-19: Foredrag og workshop er tilpasset gældende regler om konferenceafholdelse, og er derfor ikke omfattet af stramninger, og revurderes løbende.

Foruden Katrine Turner og Lilli Gruwier, kendt fra bl.a. ‘Giv os naturen tilbage’ på DR1, består Vildskab-teamet af en bred vifte af kompetencer indenfor biodiversitet, botanik og økologi, forvaltning, politisk kommunikation og borgerdrevet projekter, nationalt som globalt.

Vi tror på lokalt forankring, og arbejder i og med den region vi selv bor i. Dermed sikres en større tilhørsforhold og ejerskab.

Lad os sammen skabe flere ELLEVILDE EGNE i jeres kommune