slide Gør slide Din by slide Vild slide
IMG_5879

Hvad er ELLEVILDE EGNE?

ELLEVILDE EGNE er et projekt, der skal give en større forståelse for, hvad der skal til, for at gavne den danske natur især i og omkring beboelser og grønne fællesarealer i lokalsamfundene. Ved at etablere flere vilde naturområder i og omkring bebyggede områder, bliver der lavet levesteder til vores trængte natur, samtidig vil det give områdernes borgere flere og større naturoplevelser helt tæt på. Derudover, sigter projektet mod at oprette lokale fællesskaber omkring udvikling og oplevelser i den nære vilde natur.

Borgerdrevet biodiversitet

Helhedsorienteret

Plads til natur og mennesker

Lokale løsninger

Regionalt forankrede facilitatorer

Stor erfaring i borgerinddragelse

IMG_5877

“Det er et mål for Ellevilde Egne at oprette og understøtte lokale fællesskaber omkring udvikling og oplevelser i den nære vilde natur. Projekterne tilbydes i pakkeform, hvor elementer kan til/fravælges efter kommuner og lokalsamfunds individuelle behov.”

Basispakke

En ELLEVILDE EGNE-pakke indeholder en kombination af foredrag, workshops, faglig sparring og kommunikations-rådgivning. I vælger den pakke, der passer til jeres behov.

Basispakken indeholder:

  • Et indledende inspirationsforedrag, der giver større viden om, hvordan man selv og i fællesskab kan gavne den danske natur og lokale biodiversitet, i egne haver og på fælles grønne arealer
  • En opfølgende workshop, og besigtigelse af arealerne, som giver borgerne mulighed for, sammen med konsulenten, at udvikle konkrete tiltag og en plan for, hvordan det kan gøres bedst muligt i lokalsamfundet
  • Opfølgning og sparring på projektet, som inkluderer støtte til myndighedsorientering og et Ellevilde Egne projektskilt
  • Derudover tilbyder vi en bred vifte af tilkøb, så vi sammen kan skræddersy et projekt der passer til netop jeres lokale forhold

Foruden Katrine Turner og Lilli Gruwier, kendt som eksperter i bla. ‘Giv os naturen tilbage’ på DR1, består Vildskab-teamet af en bred vifte af kompetencer indenfor biodiversitet, botanik og økologi, forvaltning, politisk kommunikation og borgerdrevet projekter, nationalt som globalt.

Lad os sammen skabe flere ELLEVILDE EGNE i jeres kommune