Erhvervsprojekter

Vildskab arbejder med at integrere vild natur i klassiske rammer, for at skabe nytænkende og bæredygtige løsninger, der rækker langt ud over det konkrete areal. Designmæssigt tager vi udgangspunkt i stedets brug og funktionalitet, eksisterende eller tidligere vilde økosystemer, landskabets topologi, samt natur- og kulturhistoriske spor i landskabet. At skabe interessante rumligheder der fremmer oplevelsen, nysgerrigheden og forståelsen for naturen, er en grundsten i landskabsdesignet.

Hjælp til at gøre erhvervsejendommen mere vild?

  • Erhvervsdomiciler
  • Erhvervsarealer
  • Boligområder
  • Den offentlige sektor
  • Museer
  • Andet

Design

Vildskab hjælper med et faktisk og varigt bæredygtigt design, der giver flere ressourcer tilbage til området, end det forbruger. Der skal tænkes i beplantninger og installationer, der regner klima, biodiversitet, sundhed og æstetik ind i designet, uden at tabe forbindelsen til det natur- og kulturhistoriske islæt, der findes på stedet, eller den arkitektur og design der er valgt for bebyggelserne, nye som gamle.

Naturstrategi

En grundlæggende vild naturstrategi vil styrke og guide designet af udearealer, både nu og i fremtiden. Naturstrategien bygger på værdierne æstetik, sameksistens, nytte, sundhed og nysgerrighed. Disse værdier analyseres og indarbejdes i designet af og fortællingen om de grønne arealer, og danner rammerne for fremtidig udvikling af område.

Vildskab tilbyder en samlet strategi og fortælling om tiltagene, de vilde arter og processer, der formidler de fem værdier i området og forholdet til den vildenatur. Det er vores erfaring at disse fortællinger skaber en øget forståelse, accept og nysgerrighed for arealerne. Ved at italesætte dette spændende samspil mellem byrummet og den vilde natur, dannes der en samhørighed, der rækker langt ud over de faktiske arealer. Fortællingen kan bruges på diverse platforme til at understøtte jeres branding og differentiering, og skabe en større helhedsoplevelse af området.

Book Vildskab til dit næste projekt

Lad os sammen skabe vildskab omkring jeres virksomhed