Der er mange måder at samle nye planter ind til sin egen have på, og meget er årstidsbestemt. Du kan samle frø, klippe stiklinger, købe, bytte eller grave planterne op. Lige nu (tidlig forår) er det rigtige tidspunkt at grave dem op på.

Der er fordele ved at transplantere, som det hedder når man graver levende planter op, bla. får man de organismer, der lever i jorden omkring planten med,  og det kan godt være rigtigt nyttigt for planten i det lange løb. Man kan selvfølgelig også være uheldig at få noget skidt med, så vær opmærksom på, hvad det er du samler ind.

Ødelægger det ikke naturen at grave planter op? nej, ikke hvis du gør det med omtanke, for det er en naturlig del af dynamikken i landskabet at dyr roder i jorden og spiser rødder (fx vildsvin), men vi har samlet 10 ting du skal huske, hvis du vil samle vilde planter til din have.

  1. Du må aldrig grave rødder op på Statens naturområder eller fredede områder
  2. Få altid ejerens tilladelse når du samler planter på privat grund, og få den før du graver i jorden
  3. Vær helt sikker på den plante, du vil grave op, er den rigtige – det er altid dit eget ansvar, at vide hvad du står med!
  4. Grav aldrig truede eller fredede planter op – heller ikke som ‘bifangst’!
  5. Grav kun planter op på steder, hvor der er mange af den art du ønsker, så du ikke fjerner alle individer, og vær forsigtig så du ikke ødelægger de tilbageblivende planter
  6. Vær ikke grådig, og tag aldrig mere end du skal bruge, planter vokser og spreder sig med tiden
  7. Grav gerne planter op på forstyrrede områder, fx grøftekanter, vejkanter, på stier eller på byggetomter eller lignende
  8. Første-års planter er langt nemmere at flytte end 2.-års planter (hvis det er flerårige vi taler om), der har de ofte et stort rodsystem, som ikke lige er til at flytte
  9. Få jord med omkring rødderne, så undgår du at ødelægge de små fine rødder og spidser, der er vigtige for plantens næringsoptag, og du får de organismer med som planten samarbejder med
  10. Vinter og forår (ca. til midten af juni) er den bedste tid at samle vilde planter på, dvs. efter planten er langt nok fremme til du kan genkende den, men før rodsystemet bliver for stort – jo tidligere jo bedre

God skik og masser af respekt er den bedste måde at færdes på i naturen – så følg rådene, og lad være med ødelægge det for andre. God tur 🙂