Planteliste

Nysgerrig på hvilke planter vi har sat i Naturhaven på Egeskov i Kamp til hækken? Her på siden opdaterer vi løbende listen af planter, som de bliver vist, område for område.

Uge 5 Sø og afslapning

Mosekrat bag shelter
Pors (Myrica gale)
Gråpil (Salix cinerea)
Hassel

Engbiotop omkring søen
Lav blåhat (Knautia macedonia)
Eng-forglemmigej (Myosotis palustris)
Sporebaldrian (Centranthus ruber alba)
Vedbend torskemund (Cymbalaria muralis)
Engnellikerod (Geum rivale)
Bredbladet timian (Thymus pul.)
Alm. kællingetand (Lotus corniculatus)
Blåhat (Knautia arvensis)
Sølv-potentil (Potentilla argentea)
Høst-borst (Leontodon autumnalis)
Rundbælg (Anthylis vulnearia)
Vild gulerod (Daucus carota)
Bakkenellike (Dianthus deltoides)
Gul snerre (Galium verum)
Merian (Origanum vulgaris)
Stor knopurt (Centaurea scabiosa)
Slangehoved (Echium vulgare)

Stendiget
Smalbladet timian (Thumus serphyllum)
Dunet vejbred
Bidende stenurt (Sedum acre)
Sankthansurt (Hylotelephium telephium)

Bred og vandplanter
Pindsvineknop (Sparganium sp.)
Bredbladet dunhammer (Typha latifolia)
Lysesiv (Juncus effusus)
Brøndkarse (Nasturtium sp.)
Hvid Åkande (Nymphaea alba)
Frøbid (Hydrocharis morsus-ranae)
Sump kællingetand (Lotus pedunculatus)
Vandmynte (Mentha citrata)

Vilde planter I skeldet mod den japanske have
Alm. stedmoderblomst (Viola tricolor)
Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris)
Lugtløs kamille (Tripleurospermum perforatum)
Rød tvetand (Lamium purpureum)
Skivekamille (Matricaria discoidea)
Rødknæ (Rumex acetosella)
Hvidmelet gåsefod (Chenopodium album)
Rød arve (Anagallis arvensis)
Stor nælde (Urtica dioica)
Døvnælde (Lamium album)
Almindelig Svinemælk (Sonchus oleraceus)
Feber nellikerod (Geum urbanum)
Agersennep (Sinapis arvensis)
Stinkende storkenæb (Geranium robertianum)
Agertidsel (Cirsium arvense)

 

Uge 4 Skoven

Danske arter
Martsviol (Viola odorata)
Vår-fladbælg (Lathyrus sylvestris)
Mangeløv (Dryopteris filix-mas)
Skovmærke (Galium odoratum)
Miliegræs (Milium effusum)
Stilk Eg (Quercus robur)
Birk (Betula pendula)
Gærde-vikke (Vicia sepium)
Ask (Fraxinus excelcior)
Hyld (Sambuccus nigra)
Nælde-klokke (Campanula trachelium)
Bøg (Fagus sylvestris)
Hassel (Lamberts filbert, Corylus avellana)
Skov-forglemmigej (Myosotis sylvatica)
Æbletræ (Malus sp.)
Mangeløv (Dryopteris affinis)
Kirsebær (Prunus Ceracus `Stevnsbær Birgitte`)
Røn (Sorbus aucuparia)
Hassel (Rød Zellernød Cyrulus maxima)
Bøg (Fagus sylvatica x pendula)
Eg (Quercus robur)
Lind (Tilia cordata)
Hængebirk (Betula pendula tristis)

Uge 3 Danske vilde urter og stauder, og et mix af vilde og eksotiske planter

Danske arter
Blåklokke (campanula rotundifolia) – god nektarplante
Bakkenellike (Dianthus deltoides) – god nektarplante
Bredbladet timian (Thymus pulegioides) – god nektarplante og god spiseplante
Gul snerre (Galium verum) – spiselig og god nektarplante
Merian (Origanum vulgaris) – rigtig god nektaplante og god spiseplante
Gedeblad (Lonicera sp.) – værtsplante for hvid admiral
Hvid okseøje (Leucanthemum vulgare) – god nektarplante og god spiseplante
Alm. røllike (Achillea millefolium) – god nektarplante og god spiseplante
Alm. kællingetand (Lotus corniculatus) – god nektarplante og værtsplante for almindelig blåfugl
Høst-borst (Leontodon autumnalis) – god nektarplante
Smalbladet timian (Thumus serphyllum) – rigtig god nektarplante og god spiseplante
Stor knopurt (Centaurea scabiosa) – rigtig god nektarplante
Blåhat (Knautia arvensis) – rigtig god nektarplante
Sølv-potentil (Potentilla argentea) – god nektarplante
Rødknæ (Rumex acetosella) – værtsplante for ildfugle (flere arter)
Cikorie (Cichorium intybus) – god nektarplante og god spiseplante
Slangehoved (Echium vulgare) – god nektarplante
Alm. knopurt (Centaurea jacea) – god nektarplante
Vild gulerod (Daucus carota) – god nektarplante og god spiseplante
Dunet vejbred (Plantago media) – god spiseplante
Alm. Syre (Rumex acetosa) – værtsplante for ildfugle (flere arter)
Natlys (Oenothera biennis) – god nektarplante og god spiseplante
Stor nælde (Urtica dioica) – værtsplante for nældens takvinge, dagpåfugleøje, admiral, tidselsommerfugl, det hvide C, nældesommerfugl
Nyserøllike (Achillea ptarmica) – god nektarplante
Jernurt (Verbena bonariensis, sp.) – rigtig god nektarplante
Lægebaldrian (Valeriana officinalis) – god nektarplante
Moskus-katost (Malva moschata) – god nektarplante
Selvsåede planter
Rødknæ (Rumex acetosella) – værtsplante for ildfugle (flere arter)
Alm. stedmoderblomst (Viola tricolor) – god nektarplante og god spiseplante
Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris) – god nektarplante og god spiseplante
Lugtløs kamille (Tripleurospermum perforatum) – god nektarplante
Rød tvetand (Lamium purpureum) – god nektarplante og god spiseplante
Skivekamille (Matricaria discoidea) – god nektarplante og god spiseplante
Hvidmelet gåsefod (Chenopodium album) – god spiseplante
Rød arve (Anagallis arvensis) uanselig men okay nektarplante
Døvnælde (Lamium album) – god nektarplante og god spiseplante
Almindelig Svinemælk (Sonchus oleraceus) uanselig men okay nektarplante
Feber nellikerod (Geum urbanum) – god nektarplante og god spiseplante
Agersennep (Sinapis arvensis) – nektarplante og spiseplante
Stinkende storkenæb (Geranium robertianum) – god nektarplante
Agertidsel (Cirsium arvense) -rigtig god nektarplante

Kultiverede planter – alle er valgt for deres tilgængelige blomster og nektaregenskaber som beskrevet i bloggen her, undtagen græsserne selvfølgelig. De var faktisk bare til pynt (Hov Lilli der har sneget sig pynt ind..)
Lavendel (Lavendula sp.)
Kattehale (Lythrum salicaria)
Sommerfuglebusk (Buddelaja sp.)
Storkenæb (Geranium rozanne)
Tagetes sp.
Gul røllike (Achillea millefolium)
Pengebladet fredløs (Lysimachia nummularia)
Staude salvie (Salvia nemorosa)
Katost (Malva sylvestris)
Violfrøstjerne (Thalictrum delavayl)
Brudeslør (Gypsophila hybrid `Rosenschleier`)
Storkenæb (Geranium sp.)
Dahlia sp.
Daglilje (Hemerocallis sp.)
Purpursolhat Echinacea (tomato soup)
Fler-årig ærteblomst (Lathyrus latifolius)
Høstfloks (Phlox paniculata)
Gul røllike (Achillea hybrid Coronation gold)
Jacobsstige (Polemonium boreale)
Staude salvie (Salvia nemorosa)
Knopurt (Scabiosa caucasica)
Skønhedøje (Coreopsis verticillata)
Astilbe (Astilbe chinensis)
Tæppepileurt (Persicaria affinis)
Kybende natlys (Oenothera macrocarpa)
Pibegræs (Molinia caerulea)
Pileurt (persicaria)
Hjertegræs Briza media Limouzi)
Bjergmynte (Calamintha nepeta)
Brombær (Rubus Thornless evergreen)
Hyld (Sambuca nigra)
Salvie (salvia officinalis)
Solbær (Ribes `titania`)
Stikkelsbær (`Gul Hinnonmäki)
Aronia (Aronia melanocarpa Nero)
Pudret Stenurt (Sedum spathulifolium)
Autumn Bliss Hindbær
Haveiris (Iris germanica)
Silkekatost (Sidalcea hybrid elsie heugh)
Opret kobjælde (Pulsatilla vulgaris)
Kinesisk stenurt (Sedum spectabile)
Sibirisk Iris (Iris sibirica)
Stenurt (Sedum floriferum)
Storkenæb (Geranium hybrid `dreamland`)
Pelagonia (dronning ingrid)

Uge 2 Krydderurter og spiselige planter

Disse planter er alle per definition gode spiseplanter, så det skriver vi ikke ud for hver af dem 🙂

Danske arter
Salvie (Salvia officinalis) – god nektarplante
Malurt (Artemisia absinthium)
Rødnervet syre (Rumex sanguineus)
Kvan (Angelica archangelica)
Salturt (Salicornia europae)
Alm. syre (Rumex accetosa)
Bredbladet timian (Thymus pulegioides)
Merian (Origanum vulgare) – virkelig god nektarplante
Sødskærm/aniskål/spansk kørvel* (Myrrhis odorata) – nektarplante
Smalbladet timian (Thumus serphyllum) – virkelig god nektarplante
Mynte (Mentha sp) – nektarplante

*Man skal altid være ekstra påpasselig med skærmplanterne, hvis man sanker i naturen. Nogle af de giftigste planter vi kender, er skærmplanter (fx skarntyde). Sødskærm er dog ret nem at kende på sin anis/lakridsagtige duft, hvis man lige nulrer bladene mellem fingrene.

Kultiverede arter:
Stuehvidløg (Tulbaghia fragrans)
Purløg (Allium schoenoprasum) – god nektarplante
Appelsintagetes (Tagetes tenuifolia) – god nektarplante
Rosmarin sp.
Bronzefennikel (Foeniculum vulgare ‘Rubrum’) – nektarplante
Tallerkensmækker (Tropaeolum majus) – god nektarplante
Laurbær (Laurus nobilis)
Vulkansurkløver (Oxalis vulcanicola)
Løvstikke (Levisticum officinale)
Dahlia sp – nektarplante

Uge 1 Indgangspartiet, højbede og drivhuset

Omkring indgangspartiet:
Danske arter:
Mjødurt (Filipendula ulmaria) – nektarplante, larveplante for engperlemorsommerfugl, god spiseplante
Aksærenpris (Veronira spicata highfive) – nektarplante
Bredbladet ærenpris (Veronica teucrium) – nektarplante
Bulmeurt (Hyoscyamus niger) – nektarplante
Engnellikerod (Geum rivale) – nektarplante og god spiseplante
Plettet gøgeurt (Dactylorhiza maculate) – (stod som ukrudt i Eng-nellikerod) god nektarplante
Engelsk græs (Armeria maritima) – god nektarplante

Kultiverede arter:
Rose Rhapsody in blue
Kæmpe valmue (Papaver bracteatum)
Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus)
Lav/makedonsk blåhat (Knautia macedonia) – nektarplante
Haveknopurt (Centaurea dealbata) – nektarplante
De to sidste er ikke danske arter, men der er noget der tyder på, at lige for disses vedkommende, er det måske ligemeget, for de ligner de danske nok til at kunne bruges af insekterne alligevel.

 

Tilplantet i krukkerne
Humle (Humulus lupulus), god larveplante for Det hvide C, og god spiseplante
Engblomme (Trollius europeaus) – nektarplante
Anis isop/indianer mynte (Agastache foeniculum) – nektarplante
Mjødurt (Filipendula ulmaria) – se ovenfor

 

Tilplantet i Højbedene
Grønkål – larveplante for kålsommerfuglene
Gulerod – obligatorisk, men også god nektarplante
Kartofler – lidt for sjov
Radiser – obligatorisk, men dem elskede påfuglene
Græskar Atlantic Giant – obligatorisk
Growlab
Sankthansurt ( Hylotelephium telephium) – god (sensommer) bestøver, god spiseplante
Vild gulerod (Daucus carotus) – god nektarplante, god spiseplante
Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris) – god nektarplante, god fugleplante, god spiseplante
Løgkarse (Alliaria petiolata)- God spiseplante, larveplante for aurora og grønåret kålsommerfugl, og god nektarplante 2. år
 

Drivhuset
Guldranke (Epipremnum aureum)
Epiphyllum guatemalensis
Fingerphilodendron (Monstera deliciosa)
Citrongræs (Cymbopogon sp)
Smalbladet voksblomst (Hoya linearis)
Afrikansk lilje (Agaphanthus africanus)
Passionsblomst (passiflora caeru)
Rød hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis)
Clementin (Citrus clementina)
Calla lilje (Zantedeschia aethiopica)
Koral begonia (Begonia corallina)
Mangeblomstret jasmin (Jasminum polyanthum)
Basilikum (Ocimum basilicum)
Fløjlsblomst (Tagetes sp)

 

2 Replies to “Planteliste”

  1. Spændende at følge med i jeres have og god ide med planteliste!

    Hvad betyder “, god larveplante for Det hvide C,”?

    Mvh Karen

    1. Hej Karen,
      Glad for du synes det er spændende! Det hvide C er en sommerfugl – ja lidt et mærkeligt navn, men det hedder den 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *